Gospodarka opakowaniami po produktach - jakie są obowiązki producenta?

Gospodarka opakowaniami po produktach – jakie są obowiązki producenta?

on 15 czerwca 2019

Gospodarka opakowaniami po produktach podlega specjalnym zasadom. Dzięki nim zapewniona jest ochrona środowiska, a także ochrona życia i zdrowia ludzi. O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca? Jakie są obowiązki producenta, jeśli chodzi o postępowanie z opakowaniami?

Gospodarka opakowaniami po produktach – co warto wiedzieć?

Właściciele sklepów stacjonarnych i internetowych, którzy importują lub sprzedają produkty w opakowaniach, powinni przestrzegać ściśle określonych zasad. Wymagania związane z postępowaniem z opakowaniami określa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku niezastosowania się do ich zasad przedsiębiorca może zostać ukarany karą pieniężną od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Gospodarka opakowaniami po produktach – najważniejsze zasady

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, który wprowadza na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach, jest zgłoszenie działalności u marszałka wojewódzkiego. Wpis firmy do rejestru powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem działalności.

Kolejny wymóg to prowadzenie ewidencji opakowań i rozliczanie się z osiągania tzw. poziomów odzysku i recyklingu w urzędzie marszałkowskim. Każdy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, powinien zapewnić odzysk odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju, co odpady opakowaniowe wprowadzonych produktów. Z obowiązku recyklingu (ale nie ze składania sprawozdań) są zwolnione przedsiębiorstwa, które produkują mniej niż 1 tona opakowań rocznie.

Kolejna zasada gospodarki opakowaniami po produktach to prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Firmy powinny przyczyniać się do zwiększenia świadomości ekologicznej konsumentów i informować ich, jak powinni oni postępować z opakowaniami. Innymi słowy, opakowania produktów wprowadzanych na rynek powinny być wyraźnie oznaczone, by konsument nie miał wątpliwości co do tego, co można zrobić z opakowaniem po zużyciu produktu.

Znajomość prawa jest ważna, by prowadzić firmę we właściwy sposób, nie narażać przedsiębiorstwa na kary finansowe i nie wyrządzać nieodwracalnych zmian w naturalnym środowisku.

Jeśli kwestie związane z logistyką, opakowaniami, kompletacją zamówień i transportem do klienta Cię przerastają, pamiętaj, że nie jesteś sam. Zawsze możesz nawiązać współpracę z doświadczonym operatorem logistyki, który zadba o większość rzeczy związanych z łańcuchem dostaw za Ciebie!

Alicja HudzikGospodarka opakowaniami po produktach – jakie są obowiązki producenta?

Related Posts

Take a look at these posts